"Try the cheese!"

แปลว่า:ลองชิมเนยแข็งนี้

July 15, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ChutpongPo

นี่กับนี้ ก็เหมือนกัน แก้ไขด้วยครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย