"The woman pays us."

แปลว่า:ผู้หญิงจ่ายเงินพวกเรา

July 16, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SuCz6

แปลผิดตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ใส่ให้คำเดียวก็ถือว่าผิดเลยรึ


https://www.duolingo.com/profile/KannikaAmo1

ผู้หญิงจ่ายเงินพวกเรา แปลว่าอะไรเหรอ ไม่ได้ความหมายที่ชัดเจน ไม่เข้าใจ ยังเกิดความสงสัย รบกวนAdmin โปรดพิจารณาด้วยนะคะ


https://www.duolingo.com/profile/KeaWinanda

ตอบตรงคำตอบแต่ผิดคะเอาหัวใจคืนมาาาา

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย