"The woman pays us."

แปลว่า:ผู้หญิงคนนี้จ่ายเงินให้พวกเรา

July 16, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/KannikaAmo1

ผู้หญิงจ่ายเงินพวกเรา แปลว่าอะไรเหรอ ไม่ได้ความหมายที่ชัดเจน ไม่เข้าใจ ยังเกิดความสงสัย รบกวนAdmin โปรดพิจารณาด้วยนะคะ


https://www.duolingo.com/profile/Thanakom3

เจ้ จะซื้อเด็กเป็นกลุ่ม เลยหรอ


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ใส่ให้คำเดียวก็ถือว่าผิดเลยรึ


https://www.duolingo.com/profile/KeaWinanda

ตอบตรงคำตอบแต่ผิดคะเอาหัวใจคืนมาาาา


https://www.duolingo.com/profile/PikChu_x

ผู้หญิงจ่ายเงินให้พวกเรา?


https://www.duolingo.com/profile/SuCz6

แปลผิดตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/Qy1g6

ผิดตรงไหนฟ้ะ


https://www.duolingo.com/profile/TheMongkhol

ตกลงว่าพวกเราเสียเงินหรือได้เงิน


https://www.duolingo.com/profile/5z4V3

เจ้เงี่ยนก็บอก 55555

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย