"Thewomanpaysus."

แปลว่า:ผู้หญิงจ่ายเงินพวกเรา

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/oHWq10

ใส่ให้คำเดียวก็ถือว่าผิดเลยรึ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KannikaAmo1

ผู้หญิงจ่ายเงินพวกเรา แปลว่าอะไรเหรอ ไม่ได้ความหมายที่ชัดเจน ไม่เข้าใจ ยังเกิดความสงสัย รบกวนAdmin โปรดพิจารณาด้วยนะคะ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย