1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "ผมเป็นผู้ชายและผมเป็นพลเมือง"

"ผมเป็นผู้ชายและผมเป็นพลเมือง"

แปลว่า:I am a man and a citizen.

July 16, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

คำถามควรเป็น "ผมเป็นผู้ชายและเป็นพลเมือง"


https://www.duolingo.com/profile/Nakorn7

คนที่ตั้งคำถามไม่แตกฉานในภาษาไทย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย