Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เสื้อสีชมพูของฉัน"

แปลว่า:My pink shirts

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/mynameisbo17

ทำยังก่อไม่ภืก

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา