"The dress is red."

แปลว่า:กระโปรงเป็นสีแดง

July 16, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

Dressใช้ว่าชุดและisตอบว่าเป็นก็ว่าผิดเอาไงเนี่ย


https://www.duolingo.com/profile/pakameng

Dress ชุดกระโปรง ไม่ใช่หรอแล้วไหงเป็น กระโปรง(skirt)


https://www.duolingo.com/profile/BanchaLuap

เฉลยผิด dress -> ชุดกระโปรง skirt -> กระโปรง


https://www.duolingo.com/profile/W3tb9

มึงเอาซักอย่างสิ จะชุดกระโปรง หรือ กระโปรง ห่าลาก มาตรฐานมึงมีบ้างป่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย