"He reads the newspaper during breakfast."

แปลว่า:เขาอ่านหนังสือพิมพ์ระหว่างที่กินข้าวเช้า

July 17, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/HafisBHW

"ระหว่างกินข้าวเช้า" ก็ได้แล้วมั้ง


https://www.duolingo.com/profile/WinFreedom

เขาอ่านหนังสือพิมพ์ในระหว่างอาหารเช้า แบบนี้น่าจะดีกว่า


https://www.duolingo.com/profile/NoyAnumon

เขาอ่านหนังสือพิมพ์ระหว่างกินข้าวเช้า ยังผิดอีก ต้องเป็น ระหว่างที่กินข้าวเช้า ฮ่วย


https://www.duolingo.com/profile/Pick563466

While กับ during ใช้ต่างกันยังไงครับรบกวนผู้รู้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย