"ส่วนนี้เป็นสีแดง"

แปลว่า:The part is red.

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/kawpode

this part is red ส่วนนี้เป็นสีแดง ทำไมผิดละ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย