Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ผู้หญิงคนนี้กินแอปเปิ้ลลูกนี้"

แปลว่า:This woman eats this apple.

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Cathy139409

L

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา