"What is the date today?"

แปลว่า:วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่

July 18, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nucharee5

What=อะไร ไม่ใช่รึเฮ้อ!!


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

วันนี้วันที่เท่าไร


https://www.duolingo.com/profile/rev118

เท่าไร เท่าไหร่

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย