"สินค้านี้ดี"

แปลว่า:The product is good.

July 19, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ChutpongPo

This product is good. ไม่ถูกเหรอ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย