"She goes out."

แปลว่า:เธอออกไปข้างนอก

July 19, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

คุณให้ผิดโดยไม่ได้ดูคำตอบใหม่เลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย