Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy làm việc cho báo chí."

Dịch:She works for the press.

0
3 tuần trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TuanKietNg6

Bực bội quá!!!

0
Trả lời3 tuần trước