"Cô ấy làm việc cho báo chí."

Dịch:She works for the press.

6 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TuanKietNg6

Bực bội quá!!!

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/JonyAnh

She works for newspapers ???

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.