"Hegavethemfoodandmoney."

Dịch:Anh ấy đã đưa họ thức ăn và tiền.

6 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dng972267

Cho họ thức ăn và tiền sai. Phải "đưa cho" mới được hả trời

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.