Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He gave them food and money."

Dịch:Anh ấy đã đưa họ thức ăn và tiền.

4 tuần trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dng972267

Cho họ thức ăn và tiền sai. Phải "đưa cho" mới được hả trời

4 tuần trước