Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I have an hour."

แปลว่า:ฉันมีชั่วโมงหนึ่ง

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Amm945137

Write in Thai "ฉันมีเวลาหนึ่งชั่วโมง" ใช่ไหม??..

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา