Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chiếc đầm màu đỏ đó thì ngắn."

Dịch:That red dress is short.

0
3 tuần trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hin705077

Tôi đã đúng that có nghĩa là kia ở câu này là chiếc đầm màu đỏ thì là tge

0
Trả lời3 tuần trước