"We find local fruit at the market."

แปลว่า:พวกเราเจอผลไม้ท้องถิ่นที่ตลาด

July 20, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KorawanT.

พบก็ได้ไม่ใช่หรอ อย่าทำให้คนสับสนดิ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมไปเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย