"Her pasta is on the plate."

แปลว่า:พาสต้าของเธออยู่บนจานใบนี้

July 20, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ตอบใหม่แล้ว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย