Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"He does not accept change."

แปลว่า:เขาไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/kaimook723856

พิมพ์แล้วทำไมไม่ถูก

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา