"Hedoesnotacceptchange."

แปลว่า:เขาไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/kaimook723856

พิมพ์แล้วทำไมไม่ถูก

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย