Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เธอกินแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง"

แปลว่า:She eats an apple.

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Natphimon

ทำไมในchoicesถึงเป็น is eating

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา