Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เธอกินแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง"

แปลว่า:She eats an apple.

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Natphimon

ทำไมในchoicesถึงเป็น is eating

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา