"Our generation likes coffee."

แปลว่า:ยุคของพวกเราชอบกาแฟ

July 21, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Ex0A4

like เติม​ s ใช่หรือ


https://www.duolingo.com/profile/Melon470977

ทำไม like เติม s

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย