"You take your coffee without sugar?"

แปลว่า:คุณดื่มกาแฟไม่ใส่น้ำตาลใช่ไหม

July 21, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

Takeใช้ว่าดื่มเพิ่งรู้


https://www.duolingo.com/profile/GameBriAun

มันเป็นประโยคคำถามหรอ งงมากจ้า ใครก็ได้ช่วยโหน่อยยยยย


https://www.duolingo.com/profile/Nucharee5

Take=ดื่ม จริงๆหรือ


https://www.duolingo.com/profile/wrong20

น่าจะเป็น คุณรับกาแฟไม่ใส่น้ำตาล


https://www.duolingo.com/profile/HannaIntha

อะไรวะ take แปลว่าดื่มหรอ มีทั้ง you ทั้ง your งง ปวดหัว


https://www.duolingo.com/profile/E7xh11

เหมือน น่าจะถามว่า "คุณรับกาแฟไม่ใส่น้ำตาลใช่ไหม"


https://www.duolingo.com/profile/mew512780

แอปนี้ภาษาไทยตั้งโจทย์มาไม่ตรงภาษาอังกฤษเลย


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

สรุปว่าตอบไม่ดื่มกาแฟที่ใส่น้ำตาล


https://www.duolingo.com/profile/3sSM6

คิดว่า คุณใส่น้ำตาลในกาแฟไหม 5555


https://www.duolingo.com/profile/Nakorn7

คุณรับกาแฟไม่ใส่น้ำตาลใช่ไหม?


https://www.duolingo.com/profile/HannaIntha

Do you drink offee without sugar?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย