"You take your coffee without sugar?"

แปลว่า:คุณดื่มกาแฟไม่ใส่น้ำตาลใช่ไหม

July 21, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

Takeใช้ว่าดื่มเพิ่งรู้


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

สรุปว่าตอบไม่ดื่มกาแฟที่ใส่น้ำตาล


https://www.duolingo.com/profile/Nucharee5

Take=ดื่ม จริงๆหรือ


https://www.duolingo.com/profile/wrong20

น่าจะเป็น คุณรับกาแฟไม่ใส่น้ำตาล

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน