"Three men and two boys"

แปลว่า:ผู้ชายสามคนและเด็กผู้ชายสองคน

July 21, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/6Qko3

ผู้ชาย(man) ที่เป็น พหูพจน์มีรูป men


https://www.duolingo.com/profile/Nou847464

โงงเลยกู


https://www.duolingo.com/profile/Q8ad4

กูถูกแต่มึงตรวจผิดเหี้ยๆๆๆๆๆๆๆสัสๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


https://www.duolingo.com/profile/Cherry701961

ถูกแต่ตรวจผิดจ้า


https://www.duolingo.com/profile/YossawinWo

เอ๋อชิบหายเวปนี้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย