"Three men and two boys"

แปลว่า:ผู้ชายสามคนและเด็กผู้ชายสองคน

July 21, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/6Qko3

ผู้ชาย(man) ที่เป็น พหูพจน์มีรูป men


https://www.duolingo.com/profile/Cherry701961

ถูกแต่ตรวจผิดจ้า


https://www.duolingo.com/profile/Upus18

เป็นเหมือนกันเลย


https://www.duolingo.com/profile/DR5R7

ผู้ชาย3คนและเด็กผู้ชาย2คน ผิดตรงไหน????ไหนบอกสิ


https://www.duolingo.com/profile/Jaojit

ใช่ป่ะ ผิดตรงไหนว่ะ ก็ถูกนี่


https://www.duolingo.com/profile/OCZU7

ผมผิดตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/beam503669

ผู้ชายสามคนและเด็กชายสองคน✔️


https://www.duolingo.com/profile/Nou847464

โงงเลยกู


https://www.duolingo.com/profile/Q8ad4

กูถูกแต่มึงตรวจผิดเหี้ยๆๆๆๆๆๆๆสัสๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


https://www.duolingo.com/profile/YossawinWo

เอ๋อชิบหายเวปนี้


https://www.duolingo.com/profile/pranee412035

คือผิดยังใงกูงง


https://www.duolingo.com/profile/2p3N5

ฉันตอบถูกแล้วแต่มันทำไมผิด


https://www.duolingo.com/profile/gCJ54

ทำไมเขียนก็ถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/WiryuthKha

ยาวชิบ


https://www.duolingo.com/profile/pumpui580125

ระบบตรวจหลายคน อาจจะผิดพลาดนิดหน่อย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย