"Threemenandtwoboys"

แปลว่า:ผู้ชายสามคนและเด็กผู้ชายสองคน

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/6Qko3

ผู้ชาย(man) ที่เป็น พหูพจน์มีรูป men

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย