Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"คุณกินน้ำตาล"

แปลว่า:You eat sugar.

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Suthi9

You ate suger ผิดตรง ate ต้องเป็น eat

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา