Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"พวกเราพูดคุยกันระหว่างที่พวกเรากินข้าวเย็น"

แปลว่า:We speak over dinner.

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/chayangkul1

Have dinner หรือเปล่าครับ ไม่น่า eat dinner

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา