1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "พวกเราพูดคุยกันระหว่างที่พวก…

"พวกเราพูดคุยกันระหว่างที่พวกเรากินข้าวเย็น"

แปลว่า:We speak over dinner.

July 23, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

It's much more natural English to say "talk over dinner" than "speak over dinner".


https://www.duolingo.com/profile/chayangkul1

Have dinner หรือเปล่าครับ ไม่น่า eat dinner


https://www.duolingo.com/profile/nuttynoon

สับสนระหว่าง eat กับ eating


https://www.duolingo.com/profile/V7eS4

Eat แปลว่า กิน เฉยๆ ส่วน Eating แปลว่ากำลังกิน •́ ‿ ,•̀


https://www.duolingo.com/profile/HannaIntha

555 มีทั้ง eat ทั้ง dinner

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย