Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We have time to prepare the research."

Dịch:Chúng tôi có thời gian chuẩn bị cho nghiên cứu.

4 tuần trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/theking2003

Tango piano uranus Chuck khoác Jackie chấp uranus diệc Ta AK oz DHL nt ức Zn hả đó Jr ra xí GS Sn hả Zn GS Hy TV di

4 tuần trước