"We have time to prepare the research."

Dịch:Chúng tôi có thời gian chuẩn bị cho nghiên cứu.

2 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thekingnoob

Tango piano uranus Chuck khoác Jackie chấp uranus diệc Ta AK oz DHL nt ức Zn hả đó Jr ra xí GS Sn hả Zn GS Hy TV di

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.