"She has light skin."

แปลว่า:ผิวหนังของเธอสีอ่อน

July 23, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ChutpongPo

คำตอบแปลกๆนะ แก้ไขด้วยนะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย