"เขาอยู่ที่นี่แล้ว"

แปลว่า:He is already here.

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Fel223850
Fel223850
  • 20
  • 13
  • 7
  • 24

He is here already = correct

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Kanlapaphr

Fel223850 Are you sure?

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย