"I work during the night."

แปลว่า:ฉันทำงานตอนกลางคืน

July 24, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/LynnaVanij

ฉันทำงานในตอนกลางคืน ก็ได้นะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย