Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"We have a cat."

แปลว่า:พวกเรามีแมว

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Mafai2

แปลถูกแล้วแต่ทำไมบอกว่าแปลผิด

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา