"We have a cat."

แปลว่า:พวกเรามีแมว

July 24, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Mafai2

แปลถูกแล้วแต่ทำไมบอกว่าแปลผิด


https://www.duolingo.com/profile/Pa_pa_pariya

คำว่า"เเมว" ต้องใช้สระ​ เเอ​ ไม่ใช่สระเอ​ สองตัว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย