"A red apple"

แปลว่า:แอปเปิ้ลสีแดง

July 24, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/P.Rattanap

แล้วมึงใส่ A ไว้ทำเหี้ยไรถ้าไม่แปล


https://www.duolingo.com/profile/Dew695621

ใช่.. ใส่Aแล้วไม่แปล. บางอันก็ให้เราผิดอีก..ขอมาตรฐานหน่อยนะ


https://www.duolingo.com/profile/toon512935

เเล้วชาตินี้จะผ่านไหม


https://www.duolingo.com/profile/Opoishappy

มะต้องมีอันหนึ่งแล้วเหรอ


https://www.duolingo.com/profile/NATTAPONGR5

แอปเปิ้ลสีแดงลูกหนึ่ง แสดงถึงแอปเปิ้ลสีแดงที่ไม่เฉพาะเจาะจงว่าลูกใด แล้วทำไมจะแปลแบบนี้ไม่ได้ ฉ้นงง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย