"Do you have any advice for me?"

Dịch:Bạn có bất kì lời khuyên nào cho tôi không?

6 tháng trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ndu96081631

Bỏ "bất kì" đi sẽ hay hơn

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Nguyenquyen31827

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/hieu412864

Vì có sự hiện diện của "any" trong câu đó bạn.

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/TuanNguyen385123

Bạn có lời khuyên gì cho tôi _ còn nghe lọt tai, _đáp án có bất kỳ lời khuyên nào cho tôi . Cái lời khuyên nào cũng được à _ tào lao.

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.