Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Do you have any advice for me?"

Dịch:Bạn có bất kì lời khuyên nào cho tôi không?

0
3 tuần trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ndu96081631

Bỏ "bất kì" đi sẽ hay hơn

0
Trả lời3 tuần trước

https://www.duolingo.com/Nguyenquyen31827

0
Trả lời1 tuần trước