"Do you have any advice for me?"

Dịch:Bạn có bất kì lời khuyên nào cho tôi không?

4 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ndu96081631

Bỏ "bất kì" đi sẽ hay hơn

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Nguyenquyen31827

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/TuanNguyen385123

Bạn có lời khuyên gì cho tôi _ còn nghe lọt tai, _đáp án có bất kỳ lời khuyên nào cho tôi . Cái lời khuyên nào cũng được à _ tào lao.

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.