"My brother likes teaching."

แปลว่า:พี่ชายของฉันชอบสอน

July 24, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

teaching = การสอน ครับ


https://www.duolingo.com/profile/loAx11

พี่ชายของฉันชอบการสอน แปลแบบนี้ซิ ถึงจะถูก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย