"การบรรยายนี้เริ่มตอนห้าโมงเย็น"

แปลว่า:This lecture starts at five.

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KoontuchCh

คำว่าเย็น หายไปไหน ใน ภาษาอังกฤษครับ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย