"They read three books."

แปลว่า:พวกเขาอ่านหนังสือสามเล่ม

July 24, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/xiayang7

ต้งโฟกัลสตัวหนังสือถ้ามองข้ามจ่ะไม่เหัน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย