"They read three books."

แปลว่า:พวกเขาอ่านหนังสือสามเล่ม

July 24, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Ig6c8

ทำไม read ถึงไม่เติม s หรอคะ


https://www.duolingo.com/profile/fenriropal

ประธาน they เป็น พหํพจน์ หรือเปล่าครับ


https://www.duolingo.com/profile/xiayang7

ต้งโฟกัลสตัวหนังสือถ้ามองข้ามจ่ะไม่เหัน


https://www.duolingo.com/profile/Kanchanala5

กะตอบถูกนะ​ ทำไมยังผิด


https://www.duolingo.com/profile/RitMedia

มีคำว่า three แล้วคำนามก็ยังต้องเติม s เหรอครับ


https://www.duolingo.com/profile/Chootimun

Book เป็นนามนับได้ครับถ้ามี2อันขึ้นไปเติม s ครับ


https://www.duolingo.com/profile/HgdvhGdfg

ต้องเติม s คะ


https://www.duolingo.com/profile/NAMMOO

จงใจให้ผิดอีกละ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย