"He has an egg."

แปลว่า:เขามีไข่ฟองหนึ่ง

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/AutsadaWir

ผู้ชายมี ไข่ 2 ลูกนะ จะ an egg ได้ไง

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/CtSK5

ทำไมถึงใช้hasครับ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/mZsU10

ฟองหนึ่ง กับ หนึ่งฟอง นี้ความหมายต่างกันหรอ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย