Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"He has an egg."

แปลว่า:เขามีไข่ฟองหนึ่ง

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/AutsadaWir

ผู้ชายมี ไข่ 2 ลูกนะ จะ an egg ได้ไง

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/CtSK5

ทำไมถึงใช้hasครับ

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/mZsU10

ฟองหนึ่ง กับ หนึ่งฟอง นี้ความหมายต่างกันหรอ

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา