"He has an egg."

แปลว่า:เขามีไข่ฟองหนึ่ง

July 24, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/mZsU10

ฟองหนึ่ง กับ หนึ่งฟอง นี้ความหมายต่างกันหรอ


https://www.duolingo.com/profile/chuthamat6

เรียกใข่เป็นใบได้ไหมอะ555


https://www.duolingo.com/profile/kuyaC

What's ฟอง


https://www.duolingo.com/profile/kuyaC

Oh the translation for egg says chicken in thai. ฟอง is egg

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย