"It is an important step."

แปลว่า:นี่คือขั้นตอนที่สำคัญ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/SuttirakCh
  • 15
  • 14
  • 13
  • 323

ควรจะเป็น This is an important step. ไม่ใช่หรอครับ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sopee2

มันคือขั้นตอนที่สำคัญ "ผิดค่ะ งง!"

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Phatcharap11

ขึ้นต้นประโยคด้วย it ไม่ใช่เหรอ จะเป็นนี่ (this) ได้ไง

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย