"It is an important step."

แปลว่า:นี่คือขั้นตอนที่สำคัญ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/SuttirakCh
SuttirakCh
  • 14
  • 13
  • 11
  • 5
  • 197

ควรจะเป็น This is an important step. ไม่ใช่หรอครับ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sopee2
sopee2
  • 22
  • 8
  • 16

มันคือขั้นตอนที่สำคัญ "ผิดค่ะ งง!"

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย