"It is an important step."

แปลว่า:นี่คือขั้นตอนที่สำคัญ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/SuttirakCh
SuttirakCh
  • 14
  • 13
  • 12
  • 251

ควรจะเป็น This is an important step. ไม่ใช่หรอครับ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sopee2

มันคือขั้นตอนที่สำคัญ "ผิดค่ะ งง!"

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย