"The cat did not use the chair."

แปลว่า:แมวตัวนี้ไม่ได้ใช้เก้าอี้ตัวนี้

July 25, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย