"See you tomorrow, girls!"

แปลว่า:เจอกันพรุ่งนี้สาวๆ

July 25, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

เจอกันเหมือนกับพบกัน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย