Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Dinner is on me tonight."

แปลว่า:ฉันเลี้ยงอาหารเย็นคืนนี้

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/oHWq10

รู้ได้ยังไงว่าเขาจะเลี้ยง

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/oHWq10

บางทีให้ตอบข้าวเย็น

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Nucharee5

แปลว่าเลี้ยงได้ไงน้อ...

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา