"What is your date of birth?"

แปลว่า:คุณเกิดวันที่เท่าไร

July 26, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/LynnaVanij

"คุณเกิดวันที่เท่าไหร่" บางคำถามใช้เท่าไรก็ผิด เอายังไง??


https://www.duolingo.com/profile/nPbX76192

นั่นสิ


https://www.duolingo.com/profile/nPbX76192

นั่นสิ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย