"The opportunity"

แปลว่า:โอกาส

July 26, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

สรุปแปลว่า โอกาส หรือโอกาสพวกนี้ กันแน่


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

Is it really wrong without "the"?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย