"He has pain in his legs."

แปลว่า:ฉันเจ็บขาของเขา

July 26, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ChutpongPo

มั่วอีกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

เขาเจ็บขาของเขา

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย