"แมงมุมกิน"

แปลว่า:The spider eats.

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/pimawasa

ในโจทย์ ไม่มีคำว่า The ให้เลือกเลยนะคะ ปรับปรุงด้วยค่ะ มีแต่ This

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย