"แมงมุมกิน"

แปลว่า:The spider eats.

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/pimawasa

ในโจทย์ ไม่มีคำว่า The ให้เลือกเลยนะคะ ปรับปรุงด้วยค่ะ มีแต่ This

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/hippietrail
hippietrail
 • 17
 • 14
 • 11
 • 11
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 106

There is no Thai here to equate to"this" that I can see.

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย