"สุนัขสามตัวกินข้าว"

แปลว่า:Three dogs eat rice.

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/WinFreedom

ทำไม eat ไม่เติม s อ่ะ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/wrong20

หมาหลายตัว

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/IcesanNona

เป็นพหูพจน์ไงครับ ถ้ามีหลายตัว/หลายคน ไม่ต้องเติมsครับ

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย