1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "เปิดหนังสือพวกนี้"

"เปิดหนังสือพวกนี้"

แปลว่า:Open the books.

July 26, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Gemini580803

I think it should be "Open these books". It will be better and sound natural

Learn English in just 5 minutes a day. For free.