Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nobody has played with the dog today."

Dịch:Không ai đã chơi với con chó hôm nay.

3 tuần trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Poseidon855724

máy móc vl

3 tuần trước