"Nobody has played with the dog today."

Dịch:Không ai đã chơi với con chó hôm nay.

2 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PoseidoN..

máy móc vl

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/MingCM1

câu trả lời có nghĩa như lồn

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/LSL2301
LSL2301
  • 25
  • 562

Chưa có ai đã chơi với con chó hôm nay - cũng đúng chứ.

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.