Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The four men drink milk."

แปลว่า:ผู้ชายสี่คนดื่มนม

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Kaninius

"ชายสี่คนดื่มนม" ผิดเฉ้ย!

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา