Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Rượu có chất lượng tốt."

Dịch:The wine is of good quality.

2 tuần trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/AnhTuan1960

The wine has good quality, có được không?

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

tự nhiên "is of". cấu trúc này mới thấy luôn. có thể dùng câu: the wine is good quality. the wine has good quality. hoặc là the wine is in good quality. Còn theo câu trên thì nên dịch là: rượu là của chất lượng tốt!

2 tuần trước