"Rượu có chất lượng tốt."

Dịch:The wine is of good quality.

4 tháng trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BinhDang2018

tự nhiên "is of". cấu trúc này mới thấy luôn. có thể dùng câu: the wine is good quality. the wine has good quality. hoặc là the wine is in good quality. Còn theo câu trên thì nên dịch là: rượu là của chất lượng tốt!

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/NikolaTony

Mình cũng nghĩ như vậy. Tự nhiên lại "is of" nghe ngộ ngộ

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/NghaHunhn

To be + of: have

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/AnhTuan1960

The wine has good quality, có được không?

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/xiaocheng999

The wine is of good quality câu này lạ quá!

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.